Рекомендації щодо технології вирощування зерняткових садів на клонових підщепах за краплинного зрошення в умовах лісостепу України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ

 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ САДІВ НА КЛОНОВИХ ПІДЩЕПАХ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

 

КИЇВ – 2012

УДК 001.8:631.674.6:631.538

 

Рекомендації щодо технології вирощування зерняткових садів на клонових підщепах за краплинного зрошення в умовах Лісостепу України / За ред. д-р техн. наук, академіка НААН М.І. Ромащенка, канд. с.-г. наук С.В. Рябкова

 

Авторський колектив:

1. М.І. Ромащенко д-р техн. наук, академік НААН України, С.В. Рябков канд. с.-г. наук, А.П. Шатковський канд. с.-г. наук, В.М. Корюненко канд. техн. наук, О.О. Сидоренко канд. с.-г. наук, Л.Г. Усата, Т.П. Юрченко С.В. Усатий, О.Є. Павелківська (Інститут водних проблем і меліорації НААН);

2. Н.І. Дмитраш – директор консалтингового департаменту ТОВ «Наші фрукти»;

3. О.І. Дмитраш − головний агроном ТОВ «Агро-Еталон» Тиврівського району Вінницької області.

Рецензенти:

І.К. Омельченко – доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії технології вирощування плодових культур Інституту садівництва НААН України;

В.М. Васюта – доктор с.-г. наук, голова фермерського господарства «Васюта»;

В.А. Бурлак – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодівництва Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет».

Схвалено і рекомендовано до друку Вченою радою Інституту гідротехніки і меліорації НААН від 07 жовтня 2010 р. (протокол № 10).

Схвалено і рекомендовано до друку секцією землеробства та виробництва продукції рослинництва Мінагрополітики України від 25 березня 2011 р. (протокол № 8).

Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні Бюро Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України від 14 червня 2011 р. (протокол № 12).

 

ISBN 966-8700-15-8

©

Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2012

ЗМІСТ

 

С.

Вступ…………………………………………………………………………

4

1 Особливості росту і розвитку плодових культур на клонових підщепах та їх вимоги до водного режиму ґрунту……………………………………

5

2 Ґрунтово-кліматичні умови Лісостепу України…………………………..

11

2.1 Кліматичні умови………………………………………………………

12

2.2 Характеристика ґрунтового покриву…………………………………

15

3 Технологічні особливості вирощування багаторічних насаджень………

19

3.1 Вибір ділянки та підготовка площі…………………………………..

20

3.2 Садивний матеріал..……………………………………………………

24

3.3 Схема розміщення та садіння дерев………………………………….

24

3.4 Утримання ґрунту в саду………………………………………………

27

3.5 Формування крони дерев……………………………………………..

28

3.6 Облаштування опори для насаджень на слаборослих підщепах……

32

3.7 Удобрення саду………………………………………………………..

35

3.8 Система заходів боротьби із шкідниками і хворобами……………..

40

3.9 Механізація…………………………………………………………….

46

4 Особливості конструкцій та технічні засоби систем краплинного зрошення…………………………………………………………………….

48

5 Краплинне зрошення зерняткових садів на клонових підщепах…………

57

5.1 Потреба насаджень у волозі…………………………………………..

57

5.2 Особливості розвитку кореневої системи……………………………

58

5.3 Характер зволоження ґрунту…………………………………………

59

5.4 Визначення строків та норм поливу…………………………………

63

6 Режим краплинного зрошення плодових культур………………………

66

Бібліографія…………………………………………………………………

68

ЗАВАНТАЖИТИ    СКАЧАТЬ

One Response to Рекомендації щодо технології вирощування зерняткових садів на клонових підщепах за краплинного зрошення в умовах лісостепу України

  1. Hosting:

    Завдання у такої команди різнобічно вивчити новий сорт та надати майбутнім виробникам технологічні рекомендації щодо особливостей вирощування та застосування. Коли я займався своєю дисертаційною роботою, то досліджував, як різні господарсько-цінні ознаки успадковуються в гібридному потомстві смородини, як можна комбінувати, підбирати батьківські пари для того, щоб отримати бажане поєднання корисних ознак в одному генотипі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>