Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат у хмелярстві

                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ Міністерства аграрної політики  та продовольства України

                                             19 червня 2012 року № 365

Нормативи,

у межах яких проводиться компенсація витрат у хмелярстві

 

Найменування

Одиниця

виміру

Нормативи відшкодування витрат, гривень

Догляд за багаторічними насадженнями хмелю, які досягли нормативного строку уведення в експлуатацію, згідно з ДСТУ 3300:2007 з урахуванням площ насаджень, валового виробництва і урожайності

1 га

                         n  х 65,0 тис. грн

Х=                                ,

15,0 ц/га

де Х – розрахункова сума відшкодування коштів залежно від фактичної урожайності, тис. грн/га;

n — середня врожайність за три попередні роки, ц/га;

65,0 тис. гривень – норматив відшкодування витрат згідно з технологічною картою та кошторисом витрат по вирощуванню хмелю, в тому числі на захист рослин — 17,5 тис. грн;

15,0 ц/га – запланована врожайність, передбачена технологічною картою і кошторисом витрат.

Для новостворених суб’єктів господарювання, у яких відсутні показники врожайності, за основу розрахунків береться середня врожайність хмелю по Україні за три попередні роки.

За наявності документів, виданих уповноваженими органами, зазначеними у підпункті 159.3.5 пункту 159.3 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України (зокрема Торгово-промисловою палатою України), що підтверджують факт форс-мажорних обставин, для розрахунку береться середня урожайність хмелю по господарству за три попередні роки без врахування року, в якому сталося стихійне лихо

 

Нормативи витрат, гривень (застосовується відповідно до категорії садивного матеріалу)

Закладення молодих хмільників

1 га

ЕН

ОН

In-vitro

68649

76981

83314

Догляд за багаторічними насадженнями хмелю, які не досягли нормативного строку введення в експлуатацію, згідно з ДСТУ 3300:2007, в т.ч. на захист рослин

 16,0 тис. грн/га

1 га

36730

37563

38196

Спорудження шпалери

Нормативи витрат, гривень

Нове будівництво

1 га

126456

Реконструкція

1 га

97614

Капітальний ремонт

1 га

68904

Нормативи на проектні роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт хмелешпалери

Площа проектування, га

Витрати на 1 га, гривень

нове будівництво

реконструкція

капітальний

ремонт

5

1064

1338

361

8

699

879

248

10

462

726

205

20

334

419

118

30

252

317

89

Нормативи, у межах яких проводиться компенсація за придбання розсадного і садивного матеріалу хмелю

Розсадний та садивний матеріал хмелю

Вартість розсадного, садивного матеріалу, грн/шт.

1. Розсадний матеріал:

пагони

0,3

розсада in-vitro у фітоконтейнерах

4,2

2. Садивний матеріал

ЕН

ОН

Іn-vitro

7,6

10,1

12,0

 

Директор Департаменту землеробства                                              О.А. Демидов