ПРО ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ, ЯКОСТІ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ТА УДОБРЕННЯ НА ҐРУНТОВІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ

ПРО ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ, ЯКОСТІ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ТА УДОБРЕННЯ НА ҐРУНТОВІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ
С.В. Рябков, rabkov_sv@mail.ru
Л.Г.Усата, usataya_L@ukr.net
Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ
Краплинне зрошення – потужний фактор впливу на ґрунт і виведення його із системної рівноваги з метою подальшої стабілізації на новому, більш високому продукційному рівні, який дозволяє знизити залежність сільськогосподарського виробництва від умов природного вологозабезпечення. Удосконалення сучасних технологій вирощування плодових культур з використанням систем краплинного зрошення, окрім отримання максимальної врожайності культур передбаченої сорто-підщепними комбінуваннями повинно базуватися на принципах, що забезпечують стабільність та покращення ґрунтових умов…

Скачать статью Про вплив краплинного зрошення